Εκτυπώσιμες κάρτες για την εκμάθηση των χρωμάτων & καρτέλες ταξινόμησης

Οι εκτυπώσιμες κάρτες με τα χρώματα καθώς και οι καρτέλες ταξινόμησης που σας δίνω σήμερα, μπορούν να κάνουν την διαδικασία εκμάθησης των χρωμάτων, παιχνιδάκι.