Παίζουμε BOOM! Παιχνίδι με γράμματα

Βοηθήστε τα παιδιά να μάθουν τα γράμματα του αλφάβητου με ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, το BOOM!