Χρωματίζω και μαθαίνω τα ζώα της θάλασσας

Στην σημερινή ανάρτηση θα χρωματίσουμε και θα μάθουμε κάποια από τα ζώα της θάλασσας μέσα από χαρούμενες χρωμοσελίδες. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες αναρτήσεις, οι χρωμοσελίδες είναι μια δραστηριότητα η οποία αρέσει πολύ στα παιδιά μου και την επιλέγουν συχνά όταν θέλουν να ασχοληθούν με ζωγραφική. Με αφορμή το βιβλίο απασχόλησης “Ζώα της θάλασσας” … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χρωματίζω και μαθαίνω τα ζώα της θάλασσας.